Informatie
Middels deze website kunt u alle informatie bekijken van Uitvaartvereniging Spijk. Regelmatig zullen we nieuwe informatie toevoegen over het wel en wee van de Uitvaartvereniging. Dus neem regelmatig een kijkje op deze site. Maar nog beter is het om deze website toe te voegen aan uw favorieten.

Waar ligt Spijk
Het dorp Spijk ligt 10 km. ten noorden van de Groninger havenplaats Delfzijl. En ongeveer 5 km. ten zuiden van de Eemshaven. Spijk telt 1246 inwoners, jong en oud is vertegenwoordigd. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1990 behoort Spijk samen met Bierum (voormalige Gemeente) , Losdorp, Godlinze, Holwierde en Krewerd onder Delfzijl.

 

Nieuws van de Vereniging

Tarieven met ingang van 1 april 2018 >>>lees verder

 

Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk .

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de ledenvergadering van de “Uitvaartvereniging Spijk” op donderdag 5 April 2018 om 2000 uur  in het multifunctioneel centrum Nesweg 1 te Spijk .

Agenda.

01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.

02 Mededelingen en vaststelling agenda /ingekomen stukken.

03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering van 30 maart 2017.

04 Jaarverslag 2017.

05 Gedenken overledenen in 2017.

06 Behandeling financieel verslag van 2017.

07 Verslag en bevindingen kascommissie .

08 Pauze.

09 Verloop ledenwerfactie.

10 Verkiezing kascommissie.

11 Voorstel wijziging tarieven , zie website.

12 Aankoop onroerend goed ten behoeve van uitbreiding begraafplaats.

13 Verkiezing bestuursleden.

14 Uitbreiding begraafplaats.

15 Mededelingen vanuit de stichting GBB.

16 Rondvraag.

17 Sluiting.

 

 

 

Dit is de oudste grafsteen welke te vinden is op de begraafplaats in Spijk.

 

 

Wat te doen bij een overlijden
 

     

 


Foto: Derk van der Woude

 

 

statuten.pdf

Statuten
huishoudelijk

Huishoudelijk reglement
Begraven

Begraven personen
     

@ Copyright 2002-2018 Uitvaartvereniging Spijk