Informatie
Middels deze website kunt u alle informatie bekijken van Uitvaartvereniging Spijk. Regelmatig zullen we nieuwe informatie toevoegen over het wel en wee van de Uitvaartvereniging. Dus neem regelmatig een kijkje op deze site. Maar nog beter is het om deze website toe te voegen aan uw favorieten.

Waar ligt Spijk
Het dorp Spijk ligt 10 km. ten noorden van de Groninger havenplaats Delfzijl. En ongeveer 5 km. ten zuiden van de Eemshaven. Spijk telt 1246 inwoners, jong en oud is vertegenwoordigd. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1990 behoort Spijk samen met Bierum (voormalige Gemeente) , Losdorp, Godlinze, Holwierde en Krewerd onder Delfzijl.

 

Nieuws van de Vereniging

 

Ledenvergadering en uitbreiding begraafplaats.

Binnenkort zal met de uitbreiding van de begraafplaats aan de Hoofdweg Zuid 13a te Spijk worden begonnen. Het bestuur van de uitvaartvereniging Spijk constateert dat binnen enkele jaren een capaciteitsprobleem ontstaat op de huidige begraafplaats te Spijk.

Het nieuwe gedeelte grenzend aan de Havenweg en de Tuinbouwweg  zal worden gevoegd bij de huidige begraafplaats. Met de realisatie van het nieuwe gedeelte zal een zodanige capaciteit ontstaan dat er de komende 30 jaar voldoende ruimte is om te begraven.

Het bestuur wil graag de plannen delen met de dorpsbewoners, met name de bewoners die wonen in de nabijheid van de begraafplaats.

Op 28 maart 2019 is, om 20.00 uur in het MFC, Nesweg 1 te Spijk, de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging Spijk waar iedereen (leden en niet leden) in verband met de uitbreiding welkom zijn. 

 

Agenda:

01 Opening door de voorzitter, Th.J.Pastoor.

02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.

03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering van 5 April 2018.

04 Jaarverslag 2018.

05 Gedenken overledenen in 2018.

06 Behandeling financieel verslag van 2018.

07 Verslag en bevindingen kascommissie.

08 Verkiezing kascommissie.

09 Voorstel wijziging tarieven.

10 Verkiezing bestuursleden , D van de Woude en Th.J.Pastoor aftredend en herkiesbaar .Leden    mogen 24 uur voor aanvang tegenkandidaten indienen.

11 Pauze.

12 Uitbreiding begraafplaats.

13 Rondvraag.

14 Sluiting.

 

 

Dit is de oudste grafsteen welke te vinden is op de begraafplaats in Spijk.

 

 

Wat te doen bij een overlijden, neem contact op met een uitvaartbedrijf!

 

     

 


Foto: Derk van der Woude

 

 

statuten.pdf

Statuten
huishoudelijk

Huishoudelijk reglement
Begraven

Begraven personen
     

@ Copyright 2002-2020 Uitvaartvereniging Spijk