Informatie
Middels deze website kunt u alle informatie bekijken van Uitvaartvereniging Spijk. Regelmatig zullen we nieuwe informatie toevoegen over het wel en wee van de Uitvaartvereniging. Dus neem regelmatig een kijkje op deze site. Maar nog beter is het om deze website toe te voegen aan uw favorieten.

Waar ligt Spijk
Het dorp Spijk ligt 10 km. ten noorden van de Groninger havenplaats Delfzijl. En ongeveer 5 km. ten zuiden van de Eemshaven. Spijk telt 1160 inwoners, jong en oud is vertegenwoordigd. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1990 behoort Spijk samen met Bierum (voormalige Gemeente) , Losdorp, Godlinze, Holwierde en Krewerd tot de Gemeente Delfzijl. Sinds de herindeling van 2021, valt Delfzijl tezamen met Appingedam en Loppersum tot de Gemeente Eemsdelta.

 

Nieuws van de Vereniging

 

Agenda Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Spijk

Op 16 mei 2024 is de Algemene Ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Spijk.
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: MFC Spiekhoes, Nesweg 1, te Spijk.

Agenda:

01. Opening door de voorzitter Th. J. Pastoor.

02. Mededelingen en vaststelling agenda / ingekomen stukken.

03. Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 15 juni 2023.

04. Jaarverslag secretariaat over het jaar 2023.

05. Gedenken overledenen 2023.

06. Behandeling financieel verslag 2023.

07. Verslag en bevindingen kascommissie.

08. Verkiezing kascommissie.

09. Verkiezing bestuursleden: Dhr. D. van der Woude is aftredend en herkiesbaar.
       De leden mogen tegenkandidaten indienen voor de vacature Ledenadministratie, tot 24 uur
       voor aanvang van de vergadering.

10. Pauze.

11. Rondvraag.

Sluiting.

  >>>> lees verder

 
 
 

Dit is de oudste grafsteen welke te vinden is op de begraafplaats in Spijk.

 

 

 

Wat te doen bij een overlijden, neem contact op met een uitvaartbedrijf!

 

Uil Uitvaartverzorging

Monuta

Eefting Uitvaartverzorging

 

 Of iemand anders, welke uw voorkeur heeft.

 
 

Uitbreiding begraafplaats 2020

 

 
statuten.pdf

Statuten
huishoudelijk

Huishoudelijk reglement
Begraven

Begraven personen

@ Copyright 2002-2024 Uitvaartvereniging Spijk