Op onze laatste ledenvergadering, d.d. 25-03-2004, zijn diverse prijzen verhoogd.
Het betreft o.a.:

* Contributie;
* Inkoopprijzen voor niet leden;
* Kosten voor een recht op een graf;
* Kosten voor een recht op een urngraf;
* Na het overlijden te betalen rechten voor het doen begraven;
* Recht van plaatsing grafkelder c.q. urnkelder;
* Totale kosten voor een niet lid:

De stijging van de contributie is een gevolg van de stijgende personeelskosten van de onderhoudsman. En aspect wat o.a. mede de stijging in de hand werk is de wettelijke uitbreiding van het te werken aantal weken, van 35 naar 39 weken om voor een uitkering in aanmerking te komen.
Stijging van de inkoopprijzen is een stukje bescherming voor diegene die altijd lid zijn geweest.
Nieuw in het geheel is "recht van plaatsing kelder" dit is een voorziening als in de toekomst grafkelders nog eens geruimd moeten worden.

 

« Terug

@ Copyright 2002-2004 Uitvaartvereniging Spijk