Op woensdag 15 december 2004 was de eindejaarsvergadering van de Stichting GBB.
GBB staat voor Gezamenlijke Begrafenis- en Begraafplaatsverenigingen voormalige Gemeente Bierum.

Hierbij waren uitgenodigd alle besturen van de aangesloten verenigingen, de grafdelver/ onderhoudsman, de dragers actief binnen de stichting GBB, de teamleider en de uitvaartleiders van Monuta Dalmolen.

De punten die o.a. op de agenda stonden

* Ervaringen voorganger
* Ervaringen dragers
* Beheer begraafplaatsen
* Ervaringen grafdelver/onderhoudsman

Het was al met al weer een geslaagde avond en er zijn weer veel ervaringen uitgewisseld.

Van oudsher was deze vergaderingen gepland om de dragers uit te betalen, handje contantje. Maar dit voor ons niet meer voor te stellen handeling, was het toch een goed plan om dit soort avonden weer in ere te herstellen.
Vooral om alle verenigingen bij elkaar te hebben samen met de dragers, grafdelver/onderhoudsman en natuurlijk de besturen en voorgangers.
____________________________________________________________________

Woensdag 22 december a.s. is de laatste vergadering van Uitvaartvereniging Spijk.
Deze avond wordt gehouden in het Theehuis "'t Spoarbaankhoes"

De volgende punten zullen ter tafel komen:

* Behandeling verslag 6 oktober 2004
* Contributie-inning
* Uitgifte grafrechten
* Vergoeding dragers
* Grondverkoop
* Zelfevaluatie
* Eventuele activiteiten ivm 150 jarig bestaan begraafplaats in 2006
* Stichtingszaken

En natuurlijk de punten die altijd aanwezig zijn op een vergadering.
____________________________________________________________________

Foto's laatste aanwinst Monuta / Dalmolen. Deze grijze mercedes is van september 2003 en zo als de zaken er nu voor staan komt er in maart 2005 een nieuwe mercedes erbij.

 

« Terug

@ Copyright 2002-2004 Uitvaartvereniging Spijk