Op 13 december 2005 was onze laatste bestuursvergadering, de volgende punten kwamen aan de orde:

*Contributie-inning
*Grafbewijzen
*Grond aan- en verkoop
*Stand van zaken onderhoud grafmonumenten
*Dragers
*Activiteiten 150 jarig bestaan begraafplaats
*Stichtingszaken
*Zelfevaluatie

Op dit moment is men bezig met het schrijven van een gedenkboek over 150 jaar begraafplaats.
 

De volgende bestuursvergadering is gepland op dinsdag 14-03-2006.

De ledenvergadering is dit jaar op donderdag 30-03-2006. vanaf 20:00 uur in
"Pro Rege" noteer deze datum in uw agenda!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op woensdag 21-12-2005 was er een eindejaarsvergadering van de Stichting GBB, Stichting gezamelijke begrafenis- en begraafplaatsvereniging voormalig Gemeente Bierum, in café "Tritonbar".

De punten die o.a. op de agenda stonden

* Ervaringen voorganger
* Ervaringen dragers
* Beheer begraafplaatsen
* Ervaringen grafdelver/onderhoudsman

Het was al met al weer een geslaagde avond en er zijn weer veel ervaringen uitgewisseld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sinds 02-03-2006 beschikt Uitvaartvereniging Spijk over een eigen domeinnaam, www.uitvaartspijk.nl . Op de oude website www.uitvaartspijk.tmfweb.nl is een verwijzing naar de nieuwe site geplaatst. Dit om geen verwarring te scheppen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle Graven gelegen op de begraafplaats te Spijk zijn sinds 12-11-2005 terug te vinden via de website www.graftombe.nl
Het doel van graftombe is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren, en dit op internet beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden.

Het digitaal in kaart brengen van de begraafplaats te Spijk heeft reeds in 2002 plaats gehad. Derk van der Woude heeft aan de hand van het grafboek rij voor rij gecontroleerd en alles destijds verwerkt.

Ook zijn van alle grafzerken/monumenten foto's gemaakt, de vereniging is in het bezit hiervan.

Hierbij een foto van de vaste dragers van de vereniging Spijk vlnr:
Jurien Smit, Reint Dijkstra, Fokko Bultena en Derk van der Woude.

 

« Terug

@ Copyright 2006 Uitvaartvereniging Spijk