Toelichting ledenvergadering 27 maart 2007

Agenda zie elders in dit blad
Het bestuur van de uitvaartvereniging Spijk wil graag een toelichting geven op de agenda.

Punt 8 Bestuursverkiezing:
Twee bestuursleden zullen de vereniging gaan verlaten. In de ontstane vacature van penningmeester is door het bestuur de heer B.H. van Dijken voorgedragen.In de ontstane vacature van voorzitter heeft het bestuur nog geen kandidaat kunnen benaderen. Voelt u iets voor deze boeiende functie en meent u zich te herkennen in onderstaand profiel reageer dan bij de secretaris de heer G.R. Dijkhuizen tel. 592338.

Taken en competentieprofiel voorzitter:
   Leiding geven aan bestuurs- en ledenvergadering
   Deelnemer, namens eigen vereniging, in stichtingbestuur GBB
   Aanspreekpunt voor interne en externe partners
   Coaching en sturing op processen, zowel op strategisch als op operationeel niveau
   HBO werk- en denkniveau
   Proactief en vasthoudend
   Dienstverlenende opstelling naar leden
   Het zich in korte tijd eigen kunnen maken van complexe materies

Punt 9 Lezing de heer R. Wobbes:
Graag willen we dit jaar de vergadering wat anders invullen dan tot nu toe gebruikelijk. Naast het huishoudelijke gedeelte hebben we gemeend de heer Reint Wobbes uit te nodigen, die ons iets zal gaan vertellen over de cultuur en historie van begraafplaatsen in onze omgeving. Het is bekend dat de heer Wobbes op een zeer boeiende en gedreven wijze invulling geeft aan zijn lezingen. Ook het gedenkboek 150 jaar begraafplaats Spijk zal ongetwijfeld aan de orde komen.

U bent van harte uitgenodigd voor deze vergadering.

Het bestuur.

« Terug

@ Copyright 2007 Uitvaartvereniging Spijk