Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering 27-03-2007
Dinsdag 27-03-2007 was ons jaarlijkse ledenvergadering. De opkomst was t.o.v. andere jaren goed te noemen, buiten het bestuur om waren 20 mensen op de vergadering afgekomen. Een 3-tal mensen waren speciaal uitgenodigd: de heer Klaas Zweep, adjunct-inspecteur van Uitvaarverzekering "Twenthe", de heer Pieter de Vries, schrijven van het gedenkboek "honderdvijftig jaar begraafplaats Spijk en de heer Reint Wobbes.

De vergadering:
Naast de normale punten tijdens een vergadering zoals, behandeling verslag ledenvergadering 30 maart 2006, jaarverslag secretaris over 2006, verslag en bevindingen kascommissie kunnen we u mededelen dat het jaarverslag over 2006 een positief resultaat gaf van € 640,00. Dit ondanks de kosten voor het uitgeven van een gedenkboek. Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van 2 bestuursleden, te weten de heer C.A. Tukker, peningmeester, die om gezondheidsredenen zijn functie heeft neergelegd. Ook de heer Th. J. Pastoor, voorzitter heeft statutair afscheid genomen als bestuurslid.
De functie van penningmeester is opgevuld door dhr. B.H. van Dijken.
Helaas had niemand zich kandidaat gesteld voor de functie van voorzitter, zodat deze vacant is. Dit laatste is een steeds vaker voorkomend probleem om als vereniging kandidaten te vinden die zitting willen nemen in een bestuur. Wij als vereniging zijn zeer tevreden dat de positie van penningmeester weer voor de komende 5 jaar is verzekerd. Niet alleen vanwege de ontwikkeling van de wetten en regels, maar ook de actuariŽle en beleggingsvragen worden steeds complexer. Een uitvaartvereniging is niet te vergelijken met een willekeurig vereniging; het gaat om het beheer van veel premiegeld over een heel lange periode.

Lezing de heer R. Wobbes:
De heer Wobbes gaf na het huishoudelijke gedeelte een lezing middels een diavoorstelling over cultuur en historie van begraafplaatsen in onze omgeving. Dit ging op een boeiende en een gedreven wijze.  

 

« Terug

@ Copyright 2007 Uitvaartvereniging Spijk