Nieuws van de Vereniging

Hierbij willen u als lezer van deze website op de hoogte houden waar wij als bestuur van de Uitvaartvereniging Spijk zich op dit moment zoal mee bezig houdt.
 

Het grootste deel van 2007 is al weer verleden tijd.
Voor een aantal leden volgt nog een 2e herinnering voor betaling contributie 2007.
Bij geen reactie en of betaling volgt royement.
Het aantal begrafenissen is half november inmiddels 14, een aantal dat hoger ligt dan de laatste jaren.
Ook is het bestuur bezig om om nieuwe bestuursleden te zoeken, dit omdat  2 bestuursleden statutair gezien aftreden bij de komende ledenvergadering in maart 2008.
Ook zijn we op zoek naar "dragers", op dit moment heeft de vereniging beschikking over 4 eigen dragers. Daarnaast kan de vereniging een beroep doen op dragers uit de groep Holwierde.

Onderstaand een weergave van wat er aan te pas komt voor dat iemand wordt begraven.

 

 
Nadat door de uitvaarverzorger contact wordt opgenomen met de vereniging, wordt er eerst nagegaan of de overledene al een "recht op een graf" heeft.
Zo ja, dan kan aan de hand van het gravenboek de plaats uitgezet worden.
Heeft de overledene dit vooraf niet geregeld, dan wordt dit door de vereniging bepaald.
 

 
Het bestuurslid die belast is met onderhoud begraafplaats neemt contact op met de onderhoudsman van de gezamenlijke stichting.
Het graven van een graf heeft voorrang op andere werkzaamheden op een begraafplaats.
 

 
Een graf wordt gegraven met de volgende afmetingen: l x b x d  2,35m. x 1,00m. x 1,20m. of 1,10m. dit laatste is van toepassing of de overledenen met of zonder grafkelder wordt begraven.
 

 
Ondertussen is ook reeds overleg geweest met de leverancier van grafkelders.
 

 
Er wordt overlegt wanneer er begonnen wordt met het graven en wanneer de kelder geleverd kan worden.
 

 
Een ieder is vrij om te bepalen of er met of zonder kelder wordt begraven. Men is niet verplicht voor aanschaf grafkelder.
     

 

« Terug

@ Copyright 2007 Uitvaartvereniging Spijk