Nieuws van de Vereniging


Weer is er een jaar voorbij. 2008 was in alle opzichten een rustig jaar.
Het aantal begrafenissen was voor het eerst sinds 1990 weer eens lager dan 10 in dit geval 9.

De site is bijgewerkt met alle nieuwe gegevens, voor zover aanwezig.
Overzichten te vinden onder de link, "aantallen" waar zowel een overzicht is te zien van "aantallen per jaar" als ook een overzicht met een verdeling van "aantallen per vak en gemiddelde leeftijd" van alle overledenen waarvan de gegevens bekend zijn.
Ook de prijzen voor een lid zijn aangepast, dit was € 16,-- per lid en wordt per 01-01-2009 € 18,--.
Van deze € 18.-- gaat € 10,-- naar de overkoepelende stichting van waaruit de onderhoudsman wordt betaald.
De prijs van het dienstenpakket is op dit moment mij nog niet bekend, dit in afwachting van de prijsverhoging van Monuta.

Het Pdf bestand met alle mensen die begraven zijn op de begraafplaats is ook bijgewerkt.
Dit overzicht is op alfabetische volgorde.
Mocht u als lezer informatie hebben waarvan in het bestand niet volledige gegevens staan dan mag u ons middels een email op de hoogte brengen, zodat dit aangepast kan worden.

Het bestuur is in 2008 4 keer bij elkaar geweest voor een vergadering, buiten de ledenvergadering om.
Tijdens de vergadering van 21 mei was er vooraf een schouw van de begraafplaats.
Het bestuur heeft ook weer de gebruikelijke wijzigingen ondergaan.
Fokko Bultena moest na 2 x 5 jaar zitting als begraafplaatsbeheerder afscheid nemen, hij is opgevolgd door Ties Stoppels.
Dirk van der Woude moest eveneens na 2 x 5 jaar zitting als ledenadministrateur en het laatste jaar ook als voorzitter
afscheid nemen.
Hij werd opgevolgd door Thomas Pastoor, die na een jaar onderbreking voor zijn 3e termijn als voorzitter is begonnen.
De ledenadministratie blijft in handen van Dirk van der Woude dit buiten het bestuur om.
Het bestuur is op dit moment niet voltallig.
Naast beide genoemde nieuwelingen bestaat het bestuur uit Bert van Dijken als penningmeester en Gerrit Dijkkuizen als secretaris.

Bij de dragers is afscheid genomen van Jurrien Smit, dit wegens zijn gezondheid.
Om aan nieuwe dragers te komen valt niet mee. Ondanks dat er een vergoeding tegen over staat is het moeilijk hierin te voorzien. Middels Terptips is een advertentie geplaatst waarop geen reacties zijn binnengekomen.
Toch is er een nieuwe drager bereidt gevonden om ons team te versterken. Dit is ook nodig omdat er maar 3 dragers meer beschikbaar waren.
Als wij als vereniging niet in ons eigen behoefte kunnen voorzien wordt het team van Holwierde eerst geraadpleegd.

Van onze samenwerkingspartner, Uitvaartverzekering Twenthe is de logo vernieuwd. Dit was altijd een "bel" als symbool en dit is vanaf heden veranderd in

« Terug

@ Copyright 2009 Uitvaartvereniging Spijk