Nieuws van de Vereniging

Jaarverslag over het jaar 2013 van de “Uitvaartvereniging Spijk”

 

Geachte aanwezigen,

 

Wij doen een terugblik op het jaar 2013 welke al weer een paar maanden achter ons ligt.
Er hebben,zoals gewoonlijk, het afgelopen jaar weer diverse activiteiten plaats gevonden op de begraafplaats om te vermelden.

Het afgelopen jaar is het bestuur vijf keer bijeen geweest.

De ledenvergadering werd gehouden op 26 maart 2013.

Op 4 mei  2013 heeft een dodenherdenking plaats gevonden op de begraafplaats bij het monument van de omgekomenen bij de munitie explosie in juni 1945.

Activiteiten aangaande de begraafplaats.

In mei heeft er een schouw plaats gevonden op de begraafplaats en er zijn diverse aantekeningen gemaakt ivm slecht uitziende grafmonumenten.
De betreffende families (nabestaanden) zijn of zullen schriftelijk benaderd worden om eventuele herstel te laten uitvoeren of tot ontruiming van het monument besluiten. Wel zijn er steeds minder monumenten die in vervallen staat verkeren. Het heeft in de loop der jaren toch zijn nut gehad om
de nabestaanden te attenderen op de staat van de monumenten.
In de loop van 2013 zijn van diverse monumenten kleine herstelwerkz.heden uitgevoerd en gereinigd.
Alle monumenten zijn 2 keer behandeld tegen groene aanslag.
Er zijn 8 monumenten geschilderd. Veelal de tekst werd weer leesbaar gemaakt.
Aan 5 monumenten is groot onderhoud uitgevoerd en aan 6 monumenten is klein onderhoud.
De bomen bij de ingang zijn gesnoeid ivm afgebroken takken tijdens enkele stormen, de bomen zijn in slechte staat en het is dan ook de bedoeling om een vergunning aan te vragen voor het kappen van twee stuks bomen en herplanten van nieuwe bomen.
Op de begraafplaats zijn tijdens een herfststorm twee paalmonumenten van graven omgewaaid en gebroken.
Het huisje op de begraafplaats vertoond scheuren in de stenen als gevolg van de aardbevingen afgelopen jaren. De bedoeling is dat de scheuren gerepareerd worden op kosten van de NAM in de loop van 2014. Er is een offerte opgemaakt .

 Er zijn in het jaar 2013 dertien begrafenissen uitgevoerd.

 De namen van de overledenen in 2013 welke in Spijk begraven zijn luiden als volgt:

Mevr. Martje West  79   jaar
Mevr. Jantina-Mooibroek -Haan 90   jaar
Dhr. Barteld Haaksma 75   jaar
Mevr. Grietje Boukelina Wiersema 90   jaar
Mevr. Cornelia Hendrika Heuker -den Otter 88   jaar
Dhr. Cornelis Ebel Klevering 56   jaar
Mevr. Detty Nagelhout-Pieterman 69   jaar
Dhr. Hendrik Mooibroek 86   jaar
Mevr. Jantje Moesker-Damhof    74   jaar
Mevr. Hendrikje Dijkhuis-Pastoor 84   jaar
Dhr. Jan Vegter   68   jaar
Mevr. Seike Wilhelmina Wiersema-Wigboldus 92   jaar
Dhr. Jan Heuker     88   jaar

 

 Tevens is een persoon gecremeerd (deze mevr. is niet bijgezet op de begr.plaats)

De naam is:

Mevr. J. Huisman-Bos 63 jaar


« Terug

@ Copyright 2014 Uitvaartvereniging Spijk