Nieuws van de Vereniging

Jaarverslag over het jaar 2014 van de “Uitvaartvereniging Spijk”

 

Geachte aanwezigen, 

Wij doen een terugblik op het jaar 2014 welke al weer een paar maanden achter ons ligt.
Er hebben,zoals gewoonlijk, het afgelopen jaar weer diverse activiteiten plaats gevonden op de begraafplaats om te vermelden.

Het afgelopen jaar is het bestuur vijf keer bijeen geweest.

De ledenvergadering werd gehouden op 27 maart 2014.

Op 4 mei  2014 heeft een dodenherdenking plaats gevonden op de begraafplaats bij het monument van de omgekomenen bij de munitie explosie in juni 1945.

 

Activiteiten aangaande de begraafplaats.
In mei heeft er een schouw plaats gevonden op de begraafplaats en er zijn diverse aantekeningen gemaakt ivm slecht uitziende grafmonumenten.
De betreffende families (nabestaanden) zijn of zullen schriftelijk benaderd worden om eventuele herstel te laten uitvoeren of tot ontruiming van het monument besluiten. Wel zijn er steeds minder monumenten die in vervallen staat verkeren. Het heeft in de loop der jaren toch zijn nut gehad om de nabestaanden te attenderen op de staat van de monumenten.
In de loop van 2014 zijn van diverse monumenten kleine herstelwerkz.heden uitgevoerd en gereinigd. 
Alle monumenten zijn behandeld tegen groene aanslag.
Er zijn10 monumenten geschilderd. Veelal de tekst werd weer leesbaar gemaakt.
1 monument is vanwege stormschade weer hesteld en 3  monumenten zijn weer recht gezet.
De bomen (treurwilgen) bij de ingang zijn terug gesnoeid ivm afgebroken takken tijdens enkele stormen, de bomen zijn in slechte staat en daarom is er een vergunning aangevraagd en verleend voor het kappen van twee stuks bomen en herplanten van nieuwe bomen.
De status van de uitbreiding van de begraafplaats verkeerd in een eindfase.
Mogelijk dat in het jaar 2015 dit zijn beslag krijgt, indien de gemeente zich houd aan de toezegging.

Er zijn in het jaar 2014 zeven begrafenissen uitgevoerd.

De namen van de overledenen in 2014 welke in Spijk begraven zijn luiden als volgt:

Mevr. Hilda Bouwman                      86   jaar    
Mevr.Janna vander Woude-vander Molen          89   jaar    
Dhr. Hendrik Keizer  80   jaar    
Mevr.Sieben de Haan-Tammeleng  56   jaar    
Mevr.Grietje Pijper - Mol   85   jaar    
Mevr. Trijntje van Dijken - Scholte  81   jaar    
Dhr. Geert van der Ploeg 91   jaar    

Tevens zijn vier leden gecremeerd, de namen zijn:        

Dhr. G.J. Bakker                                            65 jaar  
Dhr. F. Swijghuizen  93 jaar  
Dhr. J.Smit 77 jaar  
Mevr. T. Dijksterhuis-v/d Graaf       76 jaar  

 

« Terug

@ Copyright 2015 Uitvaartvereniging Spijk