Nieuws van de Vereniging

Het jaar 2021.

Het jaar 2021 ligt inmiddels achter ons.
Na 2020 is er ook in 2021 geen ledenvergadering geweest vanwege Corona.
We hebben als vereniging afscheid genomen van Max Sietsema als drager, vanwege het bereiken van de leeftijd van 75 jaar.
Max heeft zich 9 jaar als drager ingezet voor de Stichting.
Bij de Stichting GBB heeft ook Koos Koerts afscheid genomen als drager wegens verhuizing naar elders.
Om de dragersgroep op een aanvaardbaar peil te behouden konden we 3 nieuwe dragers verwelkomen;
Bé van Heuvelen, Klaas Hofstee en Durk Kuiper. Op dit moment heeft de Stichting 9 dragers tot haar beschikking.

Het aantal begrafenissen in Spijk bedroeg 15, waarvan 13 leden. Daarnaast werden 4 leden gecremeerd.

« Terug

@ Copyright 2022 Uitvaartvereniging Spijk