Nieuws van de Vereniging

Ledenvergadering dd donderdag 15 juni 2023.

Agenda algemene ledenvergadering uitvaartvereniging Spijk.

Op 15 juni 2023 is de algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging Spijk.

Aanvang 20:00 uur
Dorpshuis - Spiekhoes
Nesweg 1 te Spijk

 

Agenda:

01 Opening door de voorzitter,Th.J.Pastoor.

02 Mededelingen en vaststelling agenda/ingekomen stukken.

03 Behandeling en vaststelling notulen ledenvergadering 13 oktober 2022..

04 Jaarverslagen over het jaar 2022..

05 Gedenken overledenen 2022.

06 Behandeling financieel verslag 2022.

07 Verslag en bevindingen kascommissie.

08 Verkiezing kascommissie.

09 Verkiezing bestuursleden, Dhr. Th.J. Pastoor is aftredend en herkiesbaar.
     De leden mogen tegenkandidaten indienen voor vacature voorzitter, 24 uur voor aanvang vergadering.

10 Pauze.

11 Rondvraag.

12 Sluiting.

 

 

Ledenvergadering

Printversie Ledenvergadering 2023

« Terug

@ Copyright 2023 Uitvaartvereniging Spijk