Nieuws van de Vereniging

In dit nieuwsbericht informeren we u over de uitvaartvereniging, het lidmaatschap, een graf en het onderhoud van een graf. Ook wij ontkomen niet aan prijsverhogingen voor het onderhouden en beheren van de begraafplaats. Aan het eind van het verhaal de verhogingen voor 2024. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Uitvaartvereniging

Een uitvaartvereniging is een vereniging van personen die door het betalen van contributie recht hebben op een (gedeeltelijk) betaalde uitvaart. Bijna alle uitvaartverenigingen hebben de juridische vorm “vereniging’, waardoor de leden in de algemene ledenvergadering (ALV) het hoogste gezag vormen.

Lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap van Uitvaartvereniging Spijk voor u als lid in?
Als lid van de vereniging betaalt u op dit moment een contributiebedrag van € 22,-- per persoon. Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met de ouders.
Bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar is er de mogelijkheid om zelfstandig lid te worden.

Indien u op latere leeftijd lid wilt worden van de vereniging, dan betaalt u een inkoop bedrag. Voor 2023 gelden de volgende tarieven:
van 18 < 30 jaar kan men zonder inkoopbedrag lid worden.
van 30 < 35 jaar, € 200,--
van 35 < 40 jaar, € 300,--
van 40 < 45 jaar, € 400,--
van 45 < 50 jaar, € 600,--
van 50 < 55 jaar, € 800,--

Personen van 55 jaar en ouder kunnen geen lid meer worden van de vereniging. Voor hen gelden de bepalingen zoals omschreven bij een niet lid, inclusief pakketwaarde en graf.

Het contributie bedrag wordt ingezet voor het de instandhouding en exploitatie van de begraafplaats en dienstverlening bij een uitvaart.

Leden die worden begraven op de begraafplaats in Spijk heb recht op het volgende:
- een gedeeltelijke vergoedingsbedrag voor de uitvaartleider
- een gedeeltelijke vergoedingsbedrag voor de laatste statierit met rouwauto naar de begraafplaats
- de beschikking over 4 dragers
- het laten luiden van de kerkklok.

Er worden kosten in rekening gebracht voor:.
- aankoop van een graf
- rechten van doen begraven
- rechten plaatsen kelder, bij aanschaf grafkelder
- het delven van een graf.

Indien u als lid niet begraven wilt worden op de begraafplaats in Spijk, of u wenst een crematie, dan wordt een vergoedingsbedrag uitgekeerd op dit moment € 500,-- .
Het vergoedingsbedrag dient aangevraagd te worden door de uitvaartleider, met aanlevering van een kopie overlijdensakte.

Een graf

Als lid van Uitvaartvereniging Spijk heeft u niet automatisch een graf. Wenst u begraven te worden in Spijk, dan zijn er 2 mogelijkheden.
- U heeft nog geen grafrecht.
- U bent reeds in het bezit van een grafrecht.

Is er nog niets geregeld, dan kan op moment van overlijden dit geregeld worden met de uitvaartleider. Komt de eerste persoon van een echtpaar te overlijden, en jullie willen beide in Spijk begraven worden, dan worden er gelijk 2 graven in rekening gebracht € 900,-- per persoon (2023).
De persoon die overblijft krijgt van de vereniging een grafrecht.

Indien u zeker weet dat u na overlijden in Spijk begraven wil worden, dan is het verstandig om vroegtijdig, bij leven, een grafrecht te regelen. U heeft dan geen last meer van stijgende kosten van een grafrecht en u heeft de mogelijkheid om in overleg met het bestuur een plek op de begraafplaats uit te kiezen.

Wordt een graf geregeld na overlijden is er niet de mogelijkheid om te kiezen waar u komt te liggen.

Op een grafrecht staat vermeld:
- De plek op de begraafplaats.
- Uw naam.
- Geboortedatum.
- Adres.
- Woonplaats.
- Datum afgifte

De bepalingen op een grafrecht zijn:
- Het recht is niet overdraagbaar.
- Bij het niet gebruik maken van het recht binnen 1 jaar na de datum van overlijden, door bovengenoemde persoon, vervalt het grafrecht weer aan de vereniging.
- Het recht is alleen uit te oefenen door leden van de Uitvaartvereniging Spijk en haar rechtsvolgers.

Het in onderhoud geven van een graf

Het is mogelijk nadat een monument op het graf is geplaatst om dit in onderhoud te geven bij de vereniging. Op dit moment (2023) is het mogelijk om een graf in onderhoud te geven voor 75 jaar. Wat wordt verstaan onder onderhoud?

- Schoonhouden van de monumenten ( incl. spuiten tegen algen en groene aanslag)
- Bijwerken van lichte beschadigingen.
- Rechtzetten van het monument bij verzakking.
- Schilderen van de inscriptie.
- Randen om het monument voorzien van schelpen.

De prijs is afhankelijk van de bedekking van het graf.
Monumenten worden alleen in onderhoud genomen als zij zich in goede staat bevinden, of in goede staat worden gebracht.

Alle prijzen zijn terug te vinden op https://www.uitvaartspijk.nl/ onder kopje Kosten.

Verhogingen voor 2024

Op 1 januari 2024 gaat de contributie omhoog.

Per lid is  € 22,--  wordt  € 35,--

Inkoopprijzen voor niet-leden per persoon:

Voor personen van 18 < 30 jaar is €    -,-- blijft €      -,--
30 < 35 jaar is € 200,-- wordt €    450,--
35 < 40 jaar is € 300,-- wordt €    600,--
40 < 45 jaar is € 400,-- wordt €    750,--
45 < 50 jaar is € 600,-- wordt €    900,--
50 < 55 jaar is € 800,-- wordt € 1.100,--

Personen van 55 jaar en ouder kunnen geen lid meer worden van de vereniging. Voor hen gelden de bepalingen zoals omschreven bij een niet-lid.

inclusief pakketwaarde en een graf is  € 3.250,--  wordt  € 4.600,--

Pakketwaarde:

Pakketwaarde bij uitvaart of crematie, minus eigen diensten vereniging is  € 700,--  blijft € 700,--

Op 1 maart 2024 gaan de volgende kosten omhoog.
Wij willen u als lid van de vereniging de mogelijkheid bieden om nog tegen de huidige prijs een grafrecht aan te schaffen, of een graf in onderhoud te geven.
Bent u nog geen lid, en nog geen 30 jaar, dan kan u zich aanmelden als lid. Bent u ouder dan 30 jaar dan kan u zich ook nog tegen de huidige prijs zich laten inkopen.

Grafkosten:

Grafrecht is € 900,-- wordt € 1.500,--    
Grafrecht urn is € 600,-- wordt € 1.200,--
Recht van doen begraven is € 150,-- wordt €    200,--
Recht van doen begraven urnplaatsing is € 150,-- wordt €    200,--
Recht van plaatsing kelder is € 100,-- wordt €    150,--
Recht van plaatsing urngraf is €   50,-- wordt €    100,--
Urn bijzetten niet-lid in een graf van een lid (Nieuw) € wordt €    500,--
Grafdelven is € 520,-- wordt €    520,--

Pakketwaarde:

Pakketwaarde bij uitvaart of crematie is  € 700,--  blijft € 700,--

Vergoedingsbedrag

In geval geen gebruik wordt gemaakt van diensten van de vereniging (te vergoeden via de uitvaartverzorger. is  € 500,--  wordt € 700,--

Kosten niet-leden bij overlijden:

Te betalen door niet-leden, inclusief pakketwaarde en graf is € 3.250,-- wordt € 4.600,--
Te betalen door niet-leden, inclusief graf, zonder pakketwaarde is € 2.750,-- wordt € 4.100,--
Te betalen door niet-leden, inclusief urngraf, zonder pakketwaarde is € 1.900,-- wordt € 2.500,--

Onderhoud:

Mogelijkheid om grafmonumenten voor 50 jaar in onderhoud te geven. Onder onderhoud wordt verstaan de volgende werkzaamheden:

             * Schoonhouden van het monument, inclusief spuiten tegen algen en groene aanslag.
             * Bijwerken van lichte beschadigingen.
             * Schilderen van de inscriptie.
             * Randen om het monument voorzien van schelpen.

             * Rechtzetten van het monument bij verzakking (deze bepaling komt te vervallen).                      

Kosten onderhoud:

Urnenmonumenten geplaatst op het urnenveld is €    350,-- wordt €    700,--
Kopstukken met alleen een voetband is €    550,-- wordt € 1.100,--
Kopstukken met spatplaat of omranding is €    650,-- wordt € 1.300,--
Monument met enkele zerk is €    600,-- wordt € 1.200,--
Monument met 2 zerken is € 1.000,-- wordt € 2.000,--
Enkel volledig monument met kopstuk is €    750,-- wordt € 1.500,--
Dubbel volledig monument met kopstuk is € 1.300,-- wordt € 2.600,--
Kinderen monumenten bestaand uit een kopstuk is €    350,-- wordt €    700,--
Kinderen monumenten volledige bedekking is €    500,-- wordt € 1.000,--

 

« Terug

@ Copyright 2023 Uitvaartvereniging Spijk