De vereniging
 
De vereniging draagt de naam "Uitvaartvereniging Spijk" en stelt zich tot doel de lijkbezorging te Spijk gemeente Eemsdelta. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. dienstverlening bij begrafenis en crematie;
  2. de instandhouding en exploitatie van de begraafplaats te Spijk, gemeente Eemsdelta.

In 1857 heeft het Karspel te Spijk de huidige begraafplaats, gevestigd aan de Hoofdweg Zuid te Spijk laten aanleggen. Uit het Karspel is later en wel op 28 januari 1932 de uitvaartvereniging Spijk ontstaan.

De vereniging telt op dit moment 706 leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. Th.J. Pastoor   Voorzitter (2028)
Dhr. K.T. Dijkhuizen   Secretaris (2026)
Dhr. B.H. van Dijken   Penningmeester (2027)
Dhr. E. van Heuvelen   Beheer begraafplaats (2025)
Dhr. D. van der Woude   Ledenadministratie (2024) 

@ Copyright 2002-2023 Uitvaartvereniging Spijk