De vereniging
 
De vereniging draagt de naam "Uitvaartvereniging Spijk" en stelt zich tot doel de lijkbezorging te Spijk gemeente Delfzijl. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
  1. dienstverlening bij begrafenis en crematie;
  2. de instandhouding en exploitatie van de begraafplaats te Spijk, gemeente Delfzijl.

In 1857 heeft het Karspel te Spijk de huidige begraafplaats, gevestigd aan de Hoofdweg Zuid te Spijk laten aanleggen. Uit het Karspel is later en wel op 28 januari 1932 de uitvaartvereniging Spijk ontstaan.

De vereniging telt op dit moment 753 leden.

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Dhr. Th.J. Pastoor   Voorzitter (2023)
Dhr. K.T. Dijkhuizen   Secretaris (2021)
Dhr. B.H. van Dijken   Penningmeester (2022)
Dhr. K. van der Woude   Beheer begraafplaats (2020)
Dhr. D. van der Woude   Ledenadministratie (2024) 

@ Copyright 2002-2021 Uitvaartvereniging Spijk